[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SUOMALAINEN SOPIMUSJÄRJESTELMÄ
- Työmarkkinaosapuolten näkemykset

Työllisyyden kohentaminen, väestön ikääntyminen, euroalueen yhteinen rahapolitiikka sekä yritysten kansainvälistyminen asettavat suomalaisten työmarkkinoiden toimivuudelle suuria haasteita. Palkanmuodostus ja työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä vaikuttavat keskeisesti siihen, miten pystymme näihin haasteisiin vastaamaan.

Kari Alhon, Anni Heikkilän, Jukka Lassilan, Jukka Pekkarisen, Hannu Piekkolan ja Ralf Sundin Suomalainen sopimusjärjestelmä - työmarkkinaosapuolten näkemykset -kirjassa esitellään työmarkkinaosapuolille yrityksissä ja järjestöissä suunnatun laajan kyselytutkimuksen tulokset.

Vastauksia etsitään - ja saadaan - mm. seuraaviin kysymyksiin:
Miten sopimusjärjestelmä toimii?
Missä ovat työnantajien ja työntekijöiden suurimmat yhtäläisyydet ja missä suurimmat näkemyserot?

2003 174 s. Hinta 37 euroa (Tuotekoodi B203) ISBN 951-628-390-X.
Palkansaajien tutkimuslaitos, Tutkimuksia 89.


Sisällys (pääluvut):

    Yhteenveto
1  Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja sisältö
2  Tutkimuksen toteuttaminen
3  Tulosten analyysin ja raportoinnin menettelyt
4  Käsitykset nykyisen sopimusjärjestelmän toimivuudesta
5  Näkemykset sopimusjärjestelmän kehittämisestä
6  Yrityskohtainen järjestelyvara ja tulospalkkaus
7  Verotus, sosiaaliturva ja palkanmuodostus
8  Palkkojen joustavuus EMU-oloissa
9  Sopimusjärjestelmän tulevat haasteet
    Lähteet
    Liitteet