[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


PALKOISTA SOPIMINEN JA PALKKALIUKUMA
- Tulopolitiikan uudet kulissit

Hannu Piekkola ja Reijo Marjanen tarkastelevat tutkimuksessaan ansioiden nousun, palkkaliukuman ja sopimuskorotusten suhdetta yhdeksällä teollisuuden ja rakentamisen alalla sekä neljällä palvelualalla. Lisäksi tarkastellaan sopimuskorotusten eri elementtejä tarkemmin 29 teollisuuden ja rakentamisen alalla.

Tulopolitiikan aikakausi 1968-2000 on jaettu kahteen tarkasteluajanjaksoon, jossa vuosi 1992 muodostaa vedenjakajan vanhan ja uuden aikakauden välillä.

Inflaation hidastumisen myötä nimellinen ansionnousu on vuodesta 1992 ollut alle puolet aikaisemmasta.

Lehdistötiedote: .

2003 74 s. Hinta 28 euroa (Tuotekoodi B202) ISBN 951-628-387-X.


Sisällys:

1  Tutkimuksen tausta
    1.1  Tutkimuksen tarkoitus
    1.2  Tulopolitiikan rooli

2  Pohjoismainen sopimustoiminta
    2.1  Sopimusjärjestelmien vertailu
    2.2  Sopimusjärjestelmien vaikutuksia koskevat tutkimukset
    2.3  Henkilöstöryhmien suhtautuminen sopimusjärjestelmien toteuttamistasoon

3  Sopimusalatason palkkausjärjestelmät
    3.1  Johdanto
    3.2  Teollisuuden ja rakentamisen palkkausjärjtestelmät

4  Palkankorotuselementtien toteuttaminen eri palkkausjärjestelmissä
    4.1  Yleiskorotus ja sen muodot
    4.2  Järjestelyvaran käyttötavat
    4.3  Taulukkopalkkojen korotus
    4.4  Erillisten lisien korotukset

5  Palkkausjärjestelmät ja ansion nousu
    5.1  Empiirisen tarkastelun aineisto
    5.2  Sopimuskorotuselementtien käyttäytyminen eri palkkausjärjestelmissä
    5.3  Sopimuskorotuselementtien vaikutus ansioiden nousuun ja palkkaliukumaan kokonaistarkastelu
    5.4  Sopimuskorotuselementtien vaikutus ansioiden nousuun sopimusaloittainen tarkastelu
    5.5  Sopimuskorotuselementtien vaikutus palkkaliukumaan sopimusaloittainen tarkastelu

6  Ansionnousun ja palkkaliukuman selitysmallit
    6.1  Selitysmallien perustelut
    6.2  Selitysmallit ja keskeiset tulokset
    6.3  Liittokohtaiset ratkaisut ja 1990-luvun alun lama
    6.4  Sopimuskorotuselementit ja palkkaliukuma
    6.5  Työllisyys ja verokiila

7  Lopuksi

8  Lähdeluettelo
    Liitteet A ja B