[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


FINANCIAL SYSTEMS AND FIRM PERFORMANCE
- Theoretical and Empirical Perspectives

Ari Hyytisen ja Mika Pajarisen toimittama Financial Systems and Firm Performance -kirjassa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

- Kuinka Suomen rahoitusjärjestelmä on kehittynyt viimeisien kahden vuosikymmenen aikana ja erityisesti 1990-luvulla?
- Mitkä ovat pk-yritysten tärkeimmät rahoituslähteet?
- Onko ulkopuolisen rahoituksen saatavuudessa tapahtunut muutoksia erityisesti pk-yritysten kohdalla?
- Onko yrityksille tarjolla riittävästi rahoitusta erityisesti niiden kasvuvaiheessa?
- Mikä on yksityisen ja julkisen yritysrahoituksen rooli muuttuvassa rahoitusjärjestelmässä?
- Mitä rahoitusjärjestelmän kehittyminen merkitsee elinkeino- ja teknologiapolitiikan kannalta?

Lehdistötiedote: .

2003 482 s. Hinta 40 euroa (ETLA B200) ISBN 951-628-385-8.


Kuvia kirjan julkistustilaisuudesta 25.04.2003:

Teknologiajohtamisen ja -politiikan professori Otto Toivanen, HKKK, kuva 1.
Toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila, Etlatieto Oy, kuva 2.
Tutkimuspäällikkö Ari Hyytinen, Etlatieto Oy, kuva 3.
Teollisuusneuvos Pertti Valtonen, kauppa- ja teollisuusministeriö, kuva 4.
Tutkimusprofessori Jaakko Kiander, VATT, kuva 5.