[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


BUSY LINES, HECTIC PROGRAMMING
- A Competitive Analysis of the Northwest Russian ICT Cluster

Andrey Averin ja Grigory Dudarev.

Luoteis-Venäjä ja erityisesti Pietari olivat vuosina 1850-1950 yksi maailman tieto- ja viestintäteknologian (ICT) kehityskeskuksista.

Tämän jälkeen sotilas- ja avaruusteknologiapainotteiset teknologiavalinnat ja eristäytyminen vahingoittivat alaa. Siirtyminen markkinatalouteen avasi sittemmin monia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta myös kuihdutti elektroniikan kilpailukyvyttömät jättiyritykset. Myös T&K:n ja koulutuksen rahoitus pieneni ja painotukset muuttuivat. Teletekniikan läpimurto ja matkapuhelimien suuri menestys vaikuttivat voimakkaasti ICT-aloihin Venäjällä.

Busy Lines, Hectic Programming -tutkimuksessa analysoidaan Luoteis-Venäjän ICT-klusterin kilpailukykytekijöitä ja kasvumahdollisuuksia. Tutkimus osoittaa, että kasvu perustuu perityille tuotannontekijöille ja kasvavalle kotimaan kysynnälle.

Ohjelmointiliiketoiminnassa on alueella jo saavutettu kansainvälistä menestystä. Kestävän kehityksen ja pitkän tähtäimen kilpailuetujen saavuttamiseksi tarvitaan tarkasti kohdistettua elinkeinopolitiikkaa.

Tiivistelmä, sisällysluettelo ja yhteenveto: .

2003 161 s. Hinta 31 euroa (ETLA B199) ISBN 951-628-381-0.