[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


THE MELTING IRON CURTAIN
- A Competitive Analysis of Northwest Russian Metal Cluster

Sergey Boltramovich, Grigory Dudarev ja Vladimir Gorelov.

The Melting Iron Curtain -tutkimuksessa esitellään Luoteis-Venäjän metallijalostuksen eri toimialat ja merkittävimmät yritykset sekä tutkitaan niiden kilpailukykyä ja tulevaisuudennäkymiä.

Siirtyminen sosialistisesta taloudesta markkinatalouteen ja yksityistäminen muovasivat voimakkkaasti teollisuutta. Neuvostoaikana pääasiakkaita olivat kotimainen sotatarviketuotanto, koneenrakennus ja rakentaminen. Kotimaisen kysynnän romahdettua metallinjalostajat suuntautuivat vientimarkkinoille.

Alueen kilpailukyky perustuu saatavilla oleviin raaka-aineisiin, energiaan, kuljetukseen sekä työvoima. Ongelmia tuottavat vanhentunut tuotantoteknologia, huono tuottavuus ja jalostusasteeltaan alhaiset tuotteet.

Kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan merkittäviä investointeja, joilla myös ympäristöongelmia saataisiin pienennettyä.

Tiivistelmä, sisällysluettelo ja yhteenveto: .

2003 140 s. Hinta 29 euroa (ETLA B198) ISBN 951-628-383-7.