[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


PUOLUSTUSMENOJEN KANSAINVÄLINEN VERTAILU

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskeva keskustelu on vilkastunut Suomessakin viime aikoina. Tämä on lisännyt myös puolustusta koskevan taloudellisen tutkimuksen tarvetta.

Kari Alhon, Ville Kaitilan ja Markku Kotilaisen Puolustusmenojen kansainvälinen vertailu -tutkimuksessa tarkastellaan maanpuolustukseen käytettyjen taloudellisten voimavarojen kehitystä ja huoltovarmuutta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana sekä vertaillaan eri OECD-maiden taloudellista haavoittuvuutta. Tutkimus perustuu laajaan kansainväliseen aineistoon.

Tiivistelmä, sisällysluettelo ja yhteenveto: .

2003 124 s. Hinta 29 euroa (ETLA B196) ISBN 951-628-380-2.


Sisällys:

1   Johdanto
2   Puolustusmenot ja puolustuspotentiaali
3   Puolustusmenojen kansainvälisen vertailun menetelmistä
4   Puolustusmenojen kansainvälinen vertailu
5   Henkilövahvuuksien kansainvälinen vertailu
6   Huoltovarmuus
7   Loppupäätelmiä