[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


FROM RUSSIAN FOREST TO WORLD MARKETS
- A Competitive Analysis of the Northwest Russian Forest Cluster

Grigory Dudarev, Sergey Boltramovich ja Dmitry Efremov käsittelevät tutkimuksessaan Luoteis-Venäjän perinteisesti tärkeää metsäteollisuutta, sen kilpailukyky ja tulevaisuudennäkymiä.

Ulkomaisten investointien saaminen alueelle todetaan toimialan kehitykselle erittäin merkitykselliseksi.

Tiivistelmä, sisällysluettelo ja yhteenveto: .

2002 154 s. Hinta 29 euroa (ETLA B195) ISBN 951-628-379-9.