[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


PALKKAEROT JA TULOSPALKKAUS
- Osaamispääoman hyödyntäminen teknologisessa murroksessa

Hannu Piekkolan Palkkaerot ja tulospalkkaus -tutkimuksessa analysoidaan teknologisen muutoksen ja 1990-luvun laman osuutta työvoiman muutokseen.

Tutkimus antaa myös taustatietoa palkkaerojen kehityksestä ja sen liittymisestä uuden teknologian käyttöönottoon, T&K-investointeihin ja osaamispääoman karttumiseen.

Tiivistelmä: .

2002 108 s. Hinta 28 euroa (ETLA B193) ISBN 951-628-374-8.