[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


EMERGING CLUSTERS OF THE NORTHERN DIMENSION
- Competitive Analysis of Northern Russia - A Preliminary Study

Grigori Dudarevin, Hannu Hernesniemen ja Pavel Filippovin Emerging Clusters of the Northern Dimension -tutkimuksessa raportoidaan ensimmäiset tulokset Luoteis-Venäjän teollisuuden kilpailukykyä käsittelevästä tutkimuksesta ja selvitellään Suomen ja Luoteis-Venäjän taloudellisen yhteistyön ja rajan ylittävän liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksia.

Tarkasteltavina aloina mukana ovat metsä-, metallienjalostus-, energia-, elintarvike- ja rakennusmateriaaliteollisuus sekä logistiikka ja IT-sektori.

Tutkimuksessa todetaan Luoteis-Venäjällä olevan luonnonvaroja, edullista ja osaavaa työvoimaa sekä hyvä koulutus- ja tiedeperusta, ja sen kautta on mahdollista avata portit Venäjän laajoille markkinoille. Suomella taas on mahdollisuus tarjota kehittynyttä tuotantoteknologiaa ja osaamista sekä globaalien markkinoiden tuntemusta.

Tiivistelmä: .

2002 174 s. Hinta 34 euroa (ETLA B192) ISBN 951-628-373-X.