[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN JA VEROTUS

Väestön ikääntyminen lisää verotulojen tarvetta ja muuttaa niiden rakennetta. Tarmo Valkosen "Väestön ikääntyminen ja verotus" -tutkimuksessa tehdyn selvityksen mukaan työeläkkeiden merkitys veropohjana kasvaa merkittävästi. Eläkeläisten rooli veronmaksajina korostuu myös kulutuksen ja varallisuuden kasvun vuoksi.

Ikääntymisestä johtuva julkisten menojen lisääntyminen on kuitenkin niin mittavaa, että ansiotulojen verotus kiristyy.

Veroaste nousee erityisesti työeläkemenojen kasvun takia. Eläkemenojen rahoittaminen kulutusta verottamalla vähentäisi kannusteongelmia ja kohentaisi sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta, mutta nostaisi samalla kokonaisveroastetta.

Tiivistelmä ja sisällysluettelo: .

2002 97 s. Hinta 28 euroa (ETLA B190) ISBN 951-628-364-0.