[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


PALKKARATKAISUJEN SISÄLTÖ JA TOTEUTUMINEN TULOPOLITIIKAN AIKAKAUDELLA

Suomessa keskitetty työmarkkinapolitiikka on ollut vallitseva sotien jälkeisenä aikana perustuen aluksi valtiovallan harjoittamaan säännöstelypolitiikkaan, josta luopumisen jälkeen työmarkkinajärjestöt jatkoivat traditiota.

Reijo Marjanen käy tutkimuksessaan läpi tulopoliittisen ajanjakson työmarkkinasopimusten syntyä ja sisältöjä kuvaten ratkaisuittain neuvotteluprossien kulkua ja sopimustulosta. Ensimmäisen kerranhan tulospoliittista ajattelutapaa toteutettiin Liinamaa I- ja II-työmarkkinaratkaisuissa 1960-luvun lopulla. Sittemmin tulopoliittinen ajattelutapa on lyönyt leimansa maassamme harjoitettuun työmarkkinapolitiikkaan aina näihin päiviin saakka. Se on näin ollut yksi talouspolitiikkamme kulmakiviä.

Tiivistelmä ja esipuhe: .

2002 118 s. Hinta 29 euroa (ETLA B188) ISBN 951-628-360-8.


Sisällysluettelo (pääluvut)

1. Johdanto
2. Tulopolitiikan määritelmä
3. Tutkimuksen tarkoitus
4. Palkkaratkaisut 1968-2002
5. Tulopolitiikan aikakauden palkankorotuselementtien rooli ja keskinäinen suhde
6. Tulopolitiikan toteutuminen
7. Loppupäätelmät
Liitteet 1-4
Lähdeluettelo