[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SOSIAALIMENOT JA VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN

Väestön ikääntyminen johtaa palvelutarpeen ja työeläkemenojen lisääntymisestä johtuvaan sosiaalimenojen merkittävään kasvuun seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Sen jälkeen nousuvauhti hiljenee.

Sosiaalimenojen kasvu edellyttää kokonaisveroasteen merkittävää nousua. Verotuksen kiristyminen kohdentuu työtuloihin.

Vaihtoehtoistarkastelussa väestönkehitykseen liittyvän epävarmuuden merkitys osoittautuu erittäin suureksi, ja se onkin syytä ottaa myös politiikan yhdeksi peruslähtökohdaksi, sosiaaliturvajärjestelmänhän tulee toimia kaikissa tulevaisuudenkuvissa. Pohdittaessa sosiaalimenojen kehitystä, nousee vuoden 2020 jälkeen hallitsevaksi tekijäksi väestöepävarmuus.

Tiivistelmä, esipuhe ja sisällysluettelo: .

Jukka Lassila ja Tarmo Valkonen
2002 99 s. Hinta 28 euroa (ETLA B187) ISBN 951-628-357-8.