[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


AINEETTOMAN VARALLISUUDEN JOHTAMISEN JA RAPORTOINNIN PERIAATTEET
- MERITUM-työryhmän suositukset

Aineettoman varallisuuden johtamisen ja raportoinnin periaatteet -kirjan tavoitteena on opastaa yrityksiä niiden aineettoman varallisuuden määrittelyssä, mittaamisessa ja seurannassa sekä osaamispääomaraporttien laatimisessa.

Julkaisussa esitetään yhtenäinen aineettoman varallisuuden mittaus- ja johtamiskehikko sekä ehdotetaan arviointiperusteita yrityksen arvon aineettomia määräytymistekijöitä koskevien tietojen ilmoittamista varten.

Lehdistötiedote: .

2002 43 s. Hinta 25 euroa (ETLA B186) ISBN 951-628-356-X.


Sisällys (pääluvut):

1 Johdanto
2 Miksi käsikirjaa tarvitaan?
3 Käsitekehikko
4 Osaamispääoman johtaminen
5 Osaamispääomaraportit
6 Osaamispääomaraporttien laatimiseen liittyviä käytännön näkökohtia
7 Kirjallisuusluettelo
Liitteet 1-2