[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


UUDEN TALOUDEN LOPPU?

Mitä uudesta taloudesta on jäljellä? Päättyykö uusi talous pörssikuplan puhkeamiseen ja internet-yritysten konkursseihin?

Näitä kysymyksiä selvittelevät Heli Koski, Petri Rouvinen ja Pekka Ylä-Anttila kirjassaan UUDEN TALOUDEN LOPPU? Kirjoittajien perusviesti on, että uuden talouden ydin - tieto- ja viestintäteknologia (ICT) - on muuttamassa yritysten ja kansantalouksien toimintaa perusteellisesti. Kyse on teknologisesta vallankumouksesta, jota voi verrata sähkön käyttöönottoon ja sen sovelluksiin.

Talouden lainalaisuudet eivät kuitenkaan ole muuttuneet, emmekä tarvitse uutta talousteoriaa. Mutta on tarpeen tunnustaa viime vuosituhannen lopulla globalisaation, teknologian ja tietotekniikan yhteistyönä syntyneen "uuden talouden" liian nopean kehityksen mukanaan tuomat ongelmat.

Uuden talouden loppu? -kirjassa pyritään vastaamaan myös seuraaviin kysymyksiin:

- Mitä ovat verkostovaikutukset?
- Miten verkostomarkkinat toimivat?
- Miten digitaaliset tuotteet poikkeavat perinteisistä?
- Miten työmarkkinat ja yritysorganisaatiot muuttuvat?
- Onko Suomi uusi talous?
- Mikä on elinkeino- ja talouspolitiikan rooli?

Katso myös kirjan omat nettisivut: www.etalous.com


Uuden talouden loppu? -kirja on Sitran, ETLAn ja Etlatieto Oy:n tutkimushankkeen Uuden talouden haasteet väliraportti.


Tiivistelmä, esipuhe, sisällysluettelo sekä hieman johdantoa: .

2001 92 s. Hinta 30 euroa (ETLA B184, Sitra 245) ISBN 951-628-351-9.


Kuvia kirjan julkistustilaisuudesta 10.10.2001:

Aatto Prihti, Sitra, yliasiamies, kuva 1.
Timo Hämäläinen, Sitra, kehityspäällikkö, kuva 2.
Pekka Ylä-Anttila, Etlatieto Oy, toimitusjohtaja, kuva 3.
Heli Koski, Etlatieto Oy, tutkimuspäällikkö, kuva 4.
Petri Rouvinen, Etlatieto Oy, tutkimusjohtaja, kuva 5.
Eero Heinäluoma, SAK, johtaja, kuva 6.
Harri Saukkomaa, Yhtyneet Kuvalehdet Oy, julkaisujohtaja, kuva 7.
Esiintyjien paneeli, kuva 8.