[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


OPTIOT - SUOMALAISJOHTAJIEN UUSI KANNUSTIN

Mikko Mäkinen esittelee kirjassaan Suomessakin yleistyneen ja kiistellyn optiojärjestelmän kansainvälisiä ja kotimaisia tutkimuksia sekä kuvailee suomalaisten pörssiyhtiöiden optio-ohjelmien yleistymistä viime vuosituhannen lopulla.

2001 81 s. Hinta 27 euroa, 160.50 mk (ETLA B182) ISBN 951-628-352-7.

Sisällys

  Yhteenveto

 1. Johdanto

 2. Omistajien ja johdon välinen agentuuriongelma
  2.1   Agentuuriongelma ja sen ratkaisuyritykset
  2.2   Lineaarinen palkkasopimus, suhtautuminen riskiin ja hidden action -ongelma

 3. Johdon optioiden tutkimuksia
  3.1   Kuinka paljon pääjohtajan (CEO) varallisuus muuttuu, kun osakkeenomistajan varallisuus lisääntyy?
  3.2   Kannusteoptioiden arvostuskysymyksiä
  3.3   Kannusteoptiot ja omistajien etu
  3.4   Kannusteoptioiden verotus
  3.5   Esimerkkilaskelma kannusteoptioiden verotuksesta
  3.6   Pääjohtajan palkkauksen kansainvälinen vertailu

 4. Suomalaisten pörssiyhtiöiden optio-ohjelmat 1990-luvulla
  4.1   Optio-ohjelmat ovat yleistyneet 1990-luvun lopulla
  4.2   Järjestelmien jakautuminen toimialoittain
  4.3   Ohjelmien ehdoissa on yrityskohtaisia eroja
  4.4   Optiojärjestelmien kokonaisarvo ja optiovoittojen vaikutus tuloeroihin
  4.5   Toteutushinnan indeksointi ei poista kokonaan sattuman vaikutusta
  4.6   Ohjelmien ehdot määräävät kannusteoptioiden toimivuuden

 5. Johtopäätökset
  Summary
  Kirjallisuus
  Liitteet 1-3