[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


ULKOISTAA VAI EI
- Outsourcing teollisuudessa

Mika Pajarinen tarkastelee kirjassaan Ulkoistaa vai ei - outsourcing teollisuudessa outsourcingin - yrityksen ulkopuolelta hankittavien välituotteiden ja palvelujen - kehityspiirteitä Suomen teollisuudessa: sen eri muotoja, hyötyjä ja haittoja sekä alihankintasuhteiden eri tasoja. Toimialoittain tarkasteltuna outsourcing-toiminta on lisääntynyt etenkin metalli- ja elektroniikkateollisuudessa.

Yhteenveto:

2001 67 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B181)
ISBN 951-628-349-7