[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


EU:N ITÄLAAJENEMISEN VAIKUTUKSET SUOMEN ELINKEINOELÄMÄLLE

Euroopan unionin itälaajeneminen on suuri askel Euroopalle. Yritysten kannalta se merkitsee sisämarkkinoiden laajenemista lähes puolen miljardin asukkaan talousalueeksi.

Kari Alho, Ville Kaitila ja Mika Widgrén arvioivat kirjassaan EU:n itälaajenemisen vaikutukset Suomen elinkeinoelämälle itälaajenemisen vaikutuksia ulkomaankaupan, suorien investointien, työvoiman liikkuvuuden ja EU:n budjetin näkökulmasta.

Yhteenveto:

2001 187 s. Hinta 33.65 euroa, 200 mk (ETLA B178) ISBN 951-628-346-2