[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


HUMAN CAPITAL AND WAGE FORMATION

Hannu Piekkola tarkastelee tutkimuksessaan osaamispääoman ja palkanmuodostuksen suhdetta huomioiden mm. yrityksen koko ja t&k-intensiivisyys.

Tutkimuksen mukaan suuret yritykset maksavat pieniä parempia palkkoja ja t&k-intensiiviset yritykset keskimäärin korkeampia palkkoja kuin muut.

Koulutuspääoman ei sen sijaan katsota selittävän palkkaeroja.

Yhteenveto (englanniksi):

2001 78 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B177) ISBN 951-628-341-1.