[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


FINNISH ICT CLUSTER IN THE DIGITAL ECONOMY

1990-luvun aikana Suomesta kehittyi digitaalitalouden keulakuva. Vaikka muutos korkeanteknologian taloudeksi on ollut näennäisesti nopeaa, sen taustalla on kuitenkin pitkä kehitysprosessi.

Laura Paijan toimittama Finnish ICT Cluster in the Digital Economy tuo esiin kolme näkökulmaa suomalaisen tieto- ja viestintäklusterin kehitykseen.

Ensiksi se kuvaa klusterin taustalla olevien tekijöiden kehitystä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Toiseksi se tarkastelee suomalaisten teknologiayritysten kasvuprosessia venture capital -rahoituksen näkökulmasta. Kolmanneksi verrataan Euroopan ja Yhdysvaltojen strategisia eroja langattoman digitaalitalouden edelläkävijöinä.

Sisällys:
Laura Paija: Introduction to the Volume
Laura Paija: The ICT Cluster in Finland - Can We Explain It?
Perttu Rönkkö: Growth and Internationalization of Technology-based New Companies: Case Study of 8 Finnish Companies
Dan Steinbock: Two Kinds of ICT Pioneers: The Mobilization of the Digital Economy

Yhteenveto (englanniksi):

2001 178 s. Hinta 47.10 euroa, 280 mk (ETLA B176) ISBN 951-628-340-3.Kuvia kirjan julkistustilaisuudesta 31.5.2001:

Tutkija Laura Paija, Etlatieto Oy, kuva 1.
Perttu Rönkkö, Eficor Group Oyj, kuva 2.