[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


NOKIA'S NETWORK
- Gaining competitiveness from co-operation

Nokia on hyvä esimerkki yrityksestä, jonka toiminta perustuu yhä enemmmän yhteistyöhön muiden yritysten kanssa.

Jyrki Ali-Yrkkö selvittää tutkimuksessaan yhteistyön merkitystä toisaalta Nokialle ja toisaalta yhteistyökumppaneille ja toteaa sen tuovan molemminpuolista etua.

Nokiaan toimittajasuhteissa olevat yritykset ovat selvästi kasvaneet sekä liikevaihdollisesti että maantieteellisesti. Yhteistyö on lisännyt yritysten osaamista, mikä on mahdollistanut muiden, Nokian ulkopuolisten asiakkaiden saamisen ja liiketoiminnan kehittymisen myös tätä kautta.

Yhteenveto (englanniksi):

2001 100 s. Hinta 33.65 euroa, 200 mk (ETLA B174) ISBN 951-628-335-7.Kuvia kirjan julkistustilaisuudesta 29.1.2001:

Etlatieto Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila (vasemmalla) sekä tutkija Jyrki Ali-Yrkkö (oikealla), kuva 1.
Pekka Ylä-Anttila (vas.) ja Jyrki Ali-Yrkkö (oik.), kuva 2.
Paikalla ollutta yleisöä sekä lehdistön edustajia.