[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


MAAT KILPAILEVAT INVESTOINNEISTA
- Teknologia vetää sijoituksia Suomeen

Mika Pajarinen ja Pekka Ylä-Anttila paneutuvat tutkimuksessaan yritysten investoinneista käytävän sijaintipaikkakilpailun teemaan tarkastelemalla ulkomaisten yritysten suoria sijoituksia ja toimintaa Suomessa.

Tutkimuksessa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

- Mille aloille ja millaisiin yrityksiin ulkomaiset yritykset ovat investoineet?
- Mitkä tekijät vetävät suoria sijoituksia Suomeen?
- Millaisia vaikutuksia ulkomaisilla suorilla sijoituksilla on ollut kansantalouteen?

Yhteenveto:

2001 78 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B173) ISBN 951-628-331-4.