[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TYÖELÄKKEIDEN INDEKSOINTI, ELINAIKAKORJAUS JA VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN

Jukka Lassilan ja Tarmo Valkosen tutkimuksessa tarkastellaan eläkkeiden indeksointivaihtoehtojen ja Ruotsissa käyttöön otetun elinaikakorjauksen vaikutuksia.

Lähtökohtana on nykyinen Suomen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä.

Kirja on tehty yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa ja se on julkaistu Eläketurvakeskuksen tutkimuksissa numerolla 2000:2.

Yhteenveto:

2000 85 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B172) ISBN 951-628-330-6.