[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


OMISTAJIEN ETU - KAIKKIEN ETU?

Mika Huolman, Pia Walden, Matti Pulkkinen, Jyrki Ali-Yrkkö, Risto Tainio ja Pekka Ylä-Anttila ovat kirjassaan selvittäneet suomalaisten yritysten johtamis- ja valvontajärjestelmiä ja niiden muuttumista viimeisen vuosikymmenen aikana teknologisen kehityksen nopeutuessa ja kilpailun globalisoituessa.

Mukana päättäjien ja yritysjohtajien kommentteja.

Yhteenveto:

2000 83 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B171) ISBN 951-628-328-4.Kuvia kirjan julkistustilaisuudesta 1.12.2000:

Etlatieto Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila.
LTT-Tutkimus Oy:n toimitusjohtaja Matti Pulkkinen.
Pekka Ylä-Anttila, Matti Pulkkinen sekä tohtori Mikko Leppämäki.