[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


FINANSSIPOLIITTINEN JÄRJESTELMÄ TALOUS- JA RAHALIITOSSA

Kari Alho, Ville Kaitila ja Mika Widgrén selvittävät tutkimuksessaan finanssi- ja talouspolitiikkaan kohdistuvia muutospaineita talous- ja rahaliiton oloissa.

Tutkimuksessa käsitellään mm. finanssipolitiikan harjoittamisen puitteita EMUssa, vakaus- ja kasvusopimusta, rakennepolitiikkaa ja verotuksen harmonisointia.

Yhteenveto:

2000 154 s. Hinta 30.25 euroa, 180 mk (ETLA B170) ISBN 951-628-327-6.