[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMAPOLIITTISISSA TOIMENPITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN

Eija Savaja selvittää tutkimuksessaan työttömien ja työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olevien työnhakuun liittyviä asenteita ja motivaatiota.

Työnhakuaktiivisuuteen todetaan vaikuttavan mm. alueen työttömyystilanteen, työttömyyden keston sekä työnhakijan iän, perhesuhteiden ja koulutustason.

Yhteenveto:

2000 86 s. Hinta 23.55 euroa, 140 mk (ETLA B169) ISBN 951-628-326-8.