[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


PUBLIC R&D FUNDING, TECHNOLOGICAL COMPETITIVENESS, PRODUCTIVITY AND JOB CREATION

Rita Asplundin toimittamassa kirjassa selvitetään lähinnä Tekesin kautta kanavoidun julkisen t&k-rahoituksen merkitystä suomalaisille yrityksille erityisesti tuottavuuden kasvun ja työpaikkojen luomisen näkökulmasta.

Erityistä huomiota kiinnitään yritysten koon ja toimialan mahdollisiin vaikutuksiin.

Yhteenveto:

2000 172 s. Hinta 32.80 euroa, 195mk (ETLA B168) ISBN 951-628-325-X.