[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


LÅGLÖNEJOBB - FÄLLOR OCH SPRÅNGBRÄDEN
- Nordiska erfarenheter i internationell belysning

Rita Asplundin ja Tor Erikssonin tutkimuksessa käsitellään matalapalkka-aloihin liittyvää pohjoismaista tutkimustietoa ja todetaan sitä tarvittavan lisää mm. antamaan poliittisille päättäjille ratkailumalleja toimenpiteiksi, joilla ongelmaa voidaan helpottaa.

Yhteenveto (ruotsiksi):

2000 64 s. Hinta 20.20 euroa, 120 mk (ETLA B167) ISBN 951-628-321-7.