[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


ECONOMICS OF THE NORTHERN DIMENSION

Suomi on liityttyään Euroopan unioniin vuonna 1995 omaksunut aktiivisen roolin unionin asioiden hoitamisessa.

Tästä osoituksena on mm. Suomen aloite ns. pohjoisen ulottuvuuden muodostamiseksi.

ETLA järjesti syksyllä 1999 pohjoisen ulottuvuuden kansainvälisen seminaarin, jossa käsiteltiin Pohjoismaiden, Baltian alueen ja Venäjän sekä EU:n poliittista ja taloudellista yhteistyötä.

Seminaarissa pidetyistä esityksistä on Kari Alho toimittanut kirjan Economics of the Northern Dimension.

Yhteenveto (englanniksi):

2000 226 s. Hinta 33.65 euroa, 200 mk (ETLA B166) ISBN 951-628-319-5.