[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


INNOVATION IN SERVICES AND MANUFACTURING
- A Comparative Study of Finnish Industries

Aija Leiponen vertailee tutkimuksessaan innovaatiotoimintaa palvelu- ja teollisuusyrityksissä.

Erona palvelualojen ja teollisuuden välillä voidaan nähdä mm. se, että teollisuudessa investoidaan mieluummin t&k-toimintaan, palvelutoimialoilla henkilöstön sisäinen koulutus näyttää taas olevan tärkeämpi.

Yleisesti ottaen palvelutoimialat näyttävät olevan teollisuutta heterogeenisempia innovaatiotoiminnan suhteen.

Yhteenveto:

2000 94 s. Hinta 23.55 euroa, 140 mk (ETLA B195) ISBN 951-628-317-9.