[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


LEL-ALOJEN KEHITYSNÄKYMÄT

LEL on lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaki, jonka mukaan vakuutetaan rakentamisen, metsätalouden, maatalouden ja satama-alan työntekijät.

Birgitta Berg-Andersson selvittää kirjassaan näiden alojen kehitysnäkymiä vuoteen 2023 saakka. Kirja sisältää pitkän ajan ennusteet koskien työllisyyttä, tuotantoa, palkkoja sekä eläkevakuutusmaksutuloja ja -menoja.

Toimialakohtaisen tarkastelun lisäksi kirjassa käsitellään työeläkelakien pääpiirteitä ja niiden rahoitusta sekä esitetään lyhyt vertailu TEL- ja LEL-järjestelmien eläkemenoista ja -maksutuloista.

Yhteenveto:

2000 97 s. Hinta 23.60 euroa, 140 mk (ETLA 164) ISBN 951-628-315-2.