[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TRANSITOLIIKENNE JA VÄLITYSKAUPPA VENÄJÄLLE

Suomen EU-jäsenyys on nostanut maamme merkitystä porttina EU:n ja Venäjän välillä.

Mika Widgrén, Ville Kaitila ja Hannu Arkonsuo arvioivat kirjassaan Suomen kilpailukykyä ja merkitystä tavaraliikenteen kauttakulkumaana Venäjän ja muun maailman välillä sekä tämän toiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia.

Kirjassa tarkastellaan myös sitä, missä määrin suomalaisyritysten vienti Venäjälle perustuu välitystoimintaan.

Yhteenveto:

2000 124 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B163) 951-628-316-0.