[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


NOKIA - A BIG COMPANY IN A SMALL COUNTRY

Huolimatta Nokian kasvavista ulkomaan toiminnoista Suomi on sille yhä tärkeä markkina-alue. Merkittävä osa sekä tuotannosta että tutkimus- ja kehitystoiminnasta tehdään Suomessa.

NOKIA - A Big Company in a Small Country -kirjassa Jyrki Ali-Yrkkö, Laura Paija, Catherine Reilly ja Pekka Ylä-Anttila tarkastelevat Nokian vaikutusta Suomen talouteen. Erityisesti analysoidaan sen vaikutusta Suomen vientiin, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä bruttokansantuotteeseen.

Tarkastelut osoittavat, että yrityksellä on ollut laajat vaikutukset koko kansantalouteemme.

Yhteenveto (englanniksi):

2000 55 s. Hinta 20.20 euroa, 120 mk (ETLA B162) ISBN 951-628-314-4.