[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


METSÄKLUSTERI SUOMEN TALOUDESSA

Markku Lammi toteaa kirjassaan metsäklusterin merkityksen kansantaloudessamme säilyneen vakaana. Tuotannon arvonlisäys on yhä lähes kymmenen prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Klusteri työllistää noin 150 000 henkilöä.

Metsäteollisuuden tärkein tukiala on konepaja-, elektroniikka- ja sähköteollisuus. Sen tuotannosta kymmenesosa liittyy metsäteollisuuteen. Myös kemianteollisuudelle metsäklusteri on tärkeä.

Ulkomainen omistus Suomen metsäklusterissa on kasvanut nopeasti erityisesti klusterin laidoilla - elektroniikka-, kone- ja kemianteollisuudessa. Toisaalta jo kolmannes suomalaisen metsäklusterin tuotannosta tapahtuu ulkomaisissa tytäryrityksissä.

2000 62 s. Hinta 20.20 euroa, 120 mk (ETLA B161) ISBN 951-628-313-6.