[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


EMU, JULKINEN TALOUS JA SOSIAALITURVAN RAHOITUS

Kari Alho ja Hannu Kaseva tarkastelevat Suomen kansantaloutta talous- ja rahaliiton jäsenenä, erityisesti julkisen talouden ja talouspolitiikan sekä sosiaaliturvan ja sen rahoituksen näkökulmasta.

Kirja on tehty yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa ja se on julkaistu Kansaneläkelaitoksen Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksissa numerolla 50.

1999 166 s. Hinta 28.60 euroa, 170 mk (ETLA B159) ISBN 951-628-310-1.