[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


ELÄKERAHASTOT JA VÄESTÖN IKÄÄNTYMINEN

Jukka Lassilan ja Tarmo Valkosen selvitys siitä, miten työeläkkeiden rahastoinvestoinneilla ja rahastojen käytöllä voidaan vaimentaa väestön ikääntymisen aiheuttamaa eläkemaksujen nousupainetta.

Kirja on tehty yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa ja se on julkaistu Eläketurvakeskuksen tutkimuksissa numerolla 1999:2.

1999 134 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B158) ISBN 951-628-309-8.