[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


HENKILÖKOHTAISET SOSIAALITILIT
- Sosiaaliturvan uusi rahoitusratkaisu?

Väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaalimenojen kasvu yhdessä jo nykyisin korkean veroasteen kanssa pakoittaa etsimään uusia näkökulmia sosiaaliturvan rahoitukseen.

Sosiaalitilit ovat yksi vaihtoehto. Jukka Lassilan ja Tarmo Valkosen toimittamassa selvityksessä esitellään sosiaalitilien perusperiaatteita ja niistä eri maissa saatuja kokemuksia sekä pohditaan mahdollisuuksia suomalaisiin sovelluksiin.

Yhteenveto:

1999 180s. Hinta 28.60 euroa, 170 mk (ETLA B157) ISBN 951-628-308-X.