[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


THE LONG MARCH TO ASIA

Kaakkois-Aasian maiden pitkään jatkunut talouskasvu päättyi vuonna 1997 monien alueen talouksien joutuessa kriisiin.

Jyrki Ali-Yrkkö, Catherine Reilly ja Jian-Guang Shen analysoivat tutkimuksessaan The Long March to Asia kriisin taustoja ja sen vaikutuksia maailmantalouteen. Lisäksi pohditaan sitä, miksi Aasian talouden asiantuntijatkaan eivät pystyneet ennakoimaan kriisiä ja mietitään, mitä kriisistä voidaan oppia.

Kirjassa paneudutaan Kiinan ja Japanin talouksien rakennemuutokseen sekä käsitellään Hongkongin, Singaporen, Etelä-Korean, Taiwanin, Thaimaan, Malesian ja Indonesian talouksien erityispiirteitä ja pitkän ajan näkymiä.

Kirjassa esitellään sekä ulkomaalaisten yritysten että suomalaisyritysten kokemuksia toimimisesta Kiinan markkinoilla ja niitä vaikeuksia, joita ulkomaalainen yritys, myös suomalainen, siellä joutuu kohtaamaan.

Yhteenveto:

1999 156 s. Hinta 26.90 euroa, 160 mk (ETLA B155) ISBN 951-628-298-9.