[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SUOMEN ENERGIAKLUSTERIN KILPAILUETU

Energiaklusterista on kehittynyt merkittävä ja kilpailukykyinen osaamiskeskittymä Suomen vientiteollisuuteen. Käynnissä oleva Euroopan sähkömarkkinoiden vapautuminen ja integroituminen muuttaa energialiiketoiminnan toimintaympäristön kansainväliseksi ja samalla kilpailulliseksi ja siitä on kehittymässä energiaklusterin kilpailukyvyn kannalta keskeinen liiketoiminta-alue. Kirjassa on mukana runsaasti yritysesimerkkejä.

Kirjan ovat kirjoittaneet Hannu Hernesniemi ja Esa Viitamo.

1999 356 s. Hinta 42.05 euroa, 250 mk (ETLA B154) ISBN 951-628-297-0.