[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


PUOLAN EU-JÄSENYYS JA SUOMI

Euroopan unioni laajenee Keski- ja Itä-Euroopan maihin 2000-luvun alkuvuosina. Puola on EU-jäsenyyttä hakeneista maista sekä väkiluvultaan että taloudeltaan suurin.

Anssi Partasen ja Mika Widgrénin kirjassa käsitellään mm. Puolan mahdollisen EU-jäsenyyden vaikutuksia Suomen toimialoihin, Puolan valmiutta EU-jäsenyyteen sekä Suomen Puolaan suuntautuvan ulkomaankaupan rakennetta.

1999 128 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B153) ISBN 951-628-299-7.