[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


PANKISSA TÖISSÄ
- Tutkimus naisten ja miesten ura- ja palkkakehityksestä pankkialalla ajanjaksolla 1990-1997

Sukupuolten väliset erot uralla etenemisessä ja palkkauksessa. Mistä erot johtuvat? Voidaanko ne poistaa ja kuinka?

Rahoitusala sukelsi syvään kriisiin 1990-luvulla. Moni pankkialalla töissä ollut joutui etsimään elantoa muualta. Osa työpaikkansa säilyttäneistä joutui alan sisällä vaihtamaan työnantajaa ja mahdollisesti vielä tinkimään tehtävien laadussa. Tällaisissa olosuhteissa sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut kovassa testissä.

Reija Lilja selvittää kirjassaan naisten ja miesten ura- ja palkkakehityksessä esiintyneitä eroja pankkialalla vuosien 1990 ja 1997 välillä. Raportissa arvioidaan pankkialalla ilmenneen sukupuolisyrjinnän määrää ja laatua. Työssä pohditaan seuraavia kysymyksiä:

- Onko pankkialan rakennemuutos kohdistunut eri tavoin miehiin ja naisiin?
- Etenevätkö naiset urallaan samalla tavoin kuin miehet?
- Miten uralla etenemistä palkitaan?
- Mistä sukupuolten väliset palkkaerot loppujen lopuksi johtuvat?
- Mitä tasa-arvon saavuttamiseksi on tehtävissä pankkialalla?

1999 78 s. Hinta 18.50 euroa, 110 mk (ETLA B152) ISBN 951-628-296-2.