[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


AKTIIVINEN TYÖVOIMAPOLITIIKKA JA TYÖLLISTYMINEN AVOIMILLA TYÖMARKKINOILLA

Kari Hämäläinen selvittelee tutkimuksessaan työvoimapolitiikan työllisyysvaikutuksia vuosina 1989-94. Erityisesti kiinnitetään huomiota työvoimapolitiikassa tapahtuneiden muutosten työllisyysvaikutuksiin eri työnhakijaryhmissä.

Tutkimus tarjoaa monipuolisen kuvan työvoimapolitiikan mahdollisuuksista edistää eri työnhakijaryhmien työllistymistä avoimilla työmarkkinoilla.

1999 129 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B151) ISBN 951-628-294-6.