[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SIJOITUKSET VENÄJÄLLE
- Kokemuksia Venäjälle tehtyjen sijoitusten rahoituksesta

Nopeasti muuttuvilla ja riskialttiilla Venäjän markkinoilla ulkomaisten sijoittajien kohtaamat ongelmat ovat olleet huomattavat ja usein myös niin ainutlaatuiset, ettei niiden ratkaisemiseksi ole voitu käyttää apuna muilta markkinoilta saatuja kokemuksia.

Inkeri Hirvensalon kirja analysoi konkreettisten yritysesimerkkien avulla suomalaisten yritysten 1990-luvun puolivälissä Venäjälle tekemiin suoriin sijoituksiin liittyneitä rahoitusongelmia ja niiden ratkaisuja.

1999 112 s. Hinta 25.25 euroa, 150 mk (ETLA B150) ISBN 951-628-290-3.