[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


HENKILÖSTÖINFORMAATIO JA YRITYKSEN ARVO

Henkilöstötilinpäätökset olivat kuuma keskustelunaihe keväällä 1997, jolloin ilmestyi Anne Erosen kirja "Henkilöstön osaaminen yrityksen taseeseen".

Anne Eronen jatkaa aiheen parissa uudessa kirjassaan, jossa hän selvittää muun muassa, onko suomalaisyritysten julkaisemalla henkilöstöinformaatiolla merkitystä yrityksen markkina-arvon määrityksessä.

1999 102 s. Hinta 23.55 euroa, 140 mk (ETLA B149) ISBN 951-628-288-1.