[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


GLOBAALISTUMINEN JA HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

Globalisaatio ja Euroopan integraatio haastavat kansantaloudet avoimempaan kilpailuun talouden resursseista.

Jukka Lassila ja Tarmo Valkonen etsivät tutkimuksessaan kilpailukykyistä tapaa rahoittaa tulevaisuudessa hyvinvointivaltion tulonsiirtomekanismit.

1998 75 s. Hinta 18.50 euroa, 110 mk (ETLA B148) ISBN 951-628-287-3.