[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN OSAAMINEN

Atro Mäkilä tarkastelee kirjassaan teollisuudessa työskennelleiden toimihenkilöiden osaamistason muuttumista ja sen vaikutusta henkilöstön liikkumiseen työmarkkinoilla vuosina 1983-96.

Osaamisen mittareina käytetään koulutustasoa, teknillisiä ja kaupallisia tutkintoja, työkokemusta ja palkkatasoa.

Vertailuja tehdään sekä toimialoittain että yrityskoon mukaan.

1998 91 s. Hinta 21 euroa, 125 mk (ETLA B147) ISBN 951-628-286-5.