[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


TULOSPALKKAUS
- EMU-ajan palkkausmuoto

Kari Alho tarkastelee kirjassaan tulospalkkauksen lisääntymistä yritysten palkkausmuotona ja sen merkitystä kannustettaessa henkilöstöä korkeampaan tuotokseen, laatuun ja määrään.

Keskeinen kysymys on, tuoko tulospalkkaus lisää joustavuutta siirryttäessä talous- ja rahaliittoon, jossa sopeutuminen talouden häiriöihin on yhä enemmän työmarkkinoiden varassa.

1998 96 s. Hinta 21 euroa, 125 mk (ETLA B146) ISBN 951-628-285-7.