[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


PERUSTURVAN RAHOITUSVAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUS TALOUDEN TEHOKKUUTEEN JA HYVINVOINTIIN

Kirja on tehty yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa ja se on julkaistu Kansaneläkelaitoksen Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksissa numerolla 35.

1998 88 s. (ETLA B145) ISBN 951-628-256-3.