[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SMALL COUNTRY STRATEGIES IN GLOBAL COMPETITION
- Benchmarking the Finnish case

Mika Pajarisen, Petri Rouvisen ja Pekka Ylä-Anttilan kirjassa globalisaatiolla tarkoitetaan viime vuosikymmenellä alkanutta kansainvälistymisen viimeisintä vaihetta, jonka käynnistivät maailmanlaajuinen raha- ja pääomamarkkinoiden ja kilpailuolosuhteiden vapautuminen sekä osittain myös informaatio- ja kommunikaatioteknologian huima edistyminen.

Kansallisen globaalin kilpailukyvyn peruskysymys on, miten tehdä maasta houkutteleva sijaintipaikka monikansallisten yritysten korkean jalostusarvon toiminnoille.

Kirjassa tarkastellaan mm. seuraavia kysymyksiä:

- Miten meneillään oleva globalisaatiokehitys poikkeaa maailmantalouden aikaisemmasta kansainvälistymisestä?
- Miten suomalaisten yritysten kansainvälistyminen vaikuttaa talouden tulevaan kasvuun ja työllisyyteen?
- Miten ulkomaalaisten yritysten investoinnit Suomeen ja ulkomaalaisomistuksen lisääntyminen vaikuttavat Suomen talouteen?
- Mikä on kansallisen elinkeinopolitiikan rooli globalisoituvassa taloudessa?

1998 162 s. Hinta 26.90 euroa, 160 mk (ETLA B144) ISBN 951-628-283-0.