[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


SUURI LAMA
- Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu

Talouspoliittisessa keskustelussa mukana olleet Jaakko Kiander ja Pentti Vartia tarkastelevat kirjassaan 1990-luvun lamaa: sen taustaa, kulkua ja käytyä keskustelua.

Lukijalle esitellään 1980-luvun kulutusjuhla ja kasinotalous, kansalaisia koskettanut syvä epävarmuus sekä talouden sopeutuminen ja uusi nousu.

Kirjoittajat pohtivat kysymyksiä, jotka vielä tänä päivänä askarruttavat päättäjiä ja talouden tutkijoita:

- Miksi talous ylikuumeni 1980-luvulla?
- Mistä kasinotalous sai alkunsa?
- Veikö Neuvostotalouden romahtaminen Suomen lamaan?
- Olisiko kehitys ollut parempi toisenlaisen raha- ja valuuttakurssipolitiikan vallitessa?
- Mitä vikaa oli taloudellisissa päätöksentekijöissä ja ennustajissa?
- Miksi vakaan markan linjasta keskusteltiin niin vähän?
- Mistä asioista ekonomistit olivat ja ovat eri mieltä?
- Mitä voimme oppia 1990-luvun suuresta lamasta?

1998 404 s. Hinta 40.35 euroa, 240 mk (ETLA B143) ISBN 951-628-261-X.