[sanastot | etlan julkaisut | muut kirjat | suhdanne | taloustietoa-aikakauslehti]


ULKOMAISET YRITYKSET SUOMESSA
- Uhka vai uusi mahdollisuus?

Mika Pajarinen ja Pekka Ylä-Anttila tarkastelevat kirjassaan Suomeen tulleiden ulkomaisten yritysten toimintaa erityisesti niiden teollisen rakenteen ja talouden tehokkuuden kannalta.

Kirjassa käsitellään mm. seuraavia asioita:

- Ulkomaisten yritysten motiivit Suomeen sijoittumiseen
- Toimialat, jotka yrityksiä ovat kiinnostaneet
- Sijoittumisen laajuus ja sen kehittyminen eri ajanjaksoina

1998 123 s. Hinta 23.60 euroa, 140 mk (ETLA B142) ISBN 951-628-277-6.